Chánh văn phòng là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Với truyền thông rộng rãi và nhanh chóng như hiện nay, có thể bạn đã nghe rất nhiều các thuật ngữ liên quan đến các phạm trù vị trí đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có vị trí Chánh văn phòng. Đây là một chữ danh được thiết lập thường được sử dụng khá phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức hay ở trong chính cơ quan nhà nước, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Vậy hiểu chánh văn phòng là gì? chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của vị trí này ra sau, sẽ được làm rõ trong bài viết này, giúp người đọc có thêm nhiều thông tin bổ ích.

Chánh văn phòng là gì?

Chánh văn phòng thực chất là một chức vụ được nhắc đến với những người lãnh đạo đứng đầu và có những trách nhiệm cũng như quyền hạn nhất định trong việc điều phối những vấn đề có liên quan đến vận hành thông thường của văn phòng cơ quan nhà nước, những tổ chức chính trị, xã hội hay những tổ chức liên quan đến nghề nghiệp…

Chánh văn phòng

Chánh văn phòng là người lãnh đạo đứng đầu và có những trách nhiệm cũng như quyền hạn nhất định trong việc vận hành văn phòng.

Chức danh này trên cơ bản sẽ được bổ nhiệm hay miễn nhiệm điều dựa trên cơ sở pháp lý của luật quy định đối với vị trí làm việc trong những cơ quan nhà nước, hoặc tuân theo những điều lệ, những quy định của những tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của chánh văn phòng

Trên thực tế, chức danh chánh văn phòng có những trách nhiệm và quyền hạn riêng, thông là đại diện cho cấp lãnh đạo thực hiện những vấn đề quan trọng hoặc trực tiếp đưa ra những quyết định để xử lý các vấn đề hoạt động nằm trong giới hạn cho phép theo quy định. Những quyền hạn cơ bàn có thể kể đến như:

  • Thực hiện tiếp nhận và thực hiện những vấn đề được ban hành theo sự ủy quyền của cấp lãnh đạo đứng trong trong hệ thống cơ quan, đồng thời tổ chức những công việc nằm trong phạm vi hoạt động của công cuộc thực hiện đối nội, đối ngoại của chính cơ quan hay tổ chức.
  • Đưa ra những quyết định về những vấn đề cơ bản dựa trên nền tảng chức năng thuộc về lĩnh vực của văn phòng trong cơ quan hay tổ chức.

Vai trò và nhiệm vụ của chánh văn phòng rất đa dạng để đảm bảo sự vận hành tốt nhất cho công ty.

Vai trò và nhiệm vụ của chánh văn phòng rất đa dạng để đảm bảo sự vận hành tốt nhất cho công ty.

  • Tiến hành những phân công nhiệm vụ, công việc và kiểm tra, luôn theo sát và điều hành trực tiếp những nhân viên có trong văn phòng thuộc sự phụ trách của chánh văn phòng. Luôn đề cao tinh thần làm việc và thúc đẩy hiệu suất công việc hiệu quả trong bộ phận.
  • Là người luôn phải chịu những trách nhiệm trong việc báo cáo toàn bộ những hoạt động của văn phòng lên cơ quan lãnh đạo, tổ chức, nhất là những công việc có tầm quan trọng được giao cho văn phòng.
  • Cùng với những ban ngành, phòng ban có liên quan để cùng nhau thực hiện những chức năng, nhiệm vụ sao cho những hoạt động, vận hành của bộ máy cơ quan, tổ chức diễn ra một cách mượt mà nhất.

Trong các cơ quan đặc biệt là cơ quan nhà nước, chánh văn phòng là vị trí không thể thiếu.

Chánh văn phòng cần làm việc và hợp tác tốt với những phòng ban khác để công việc của văn phòng được hoàn thành tốt nhất.

Chức trách, nhiệm vụ của chức danh Chánh Văn phòng được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự như sau:

Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng Cục, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành Văn phòng Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và trước pháp luật đối với các hoạt động của Văn phòng. Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Trong các cơ quan đặc biệt là cơ quan nhà nước, chánh văn phòng là vị trí không thể thiếu.

Trong các cơ quan đặc biệt là cơ quan nhà nước, chánh văn phòng là vị trí không thể thiếu.

a) Tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của Văn phòng;

b) Phân công công việc đối với các Phó Chánh Văn phòng, công chức, người lao động thuộc Văn phòng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công chức, người lao động thuộc quyền quản lý;

c) Tổ chức phối hợp công tác với các phòng chuyên môn hoặc tương đương thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn;

d) Tham mưu giúp Cục trưởng phối hợp công tác với các cơ quan, ban, ngành hữu quan; đôn đốc, chỉ đạo tổng hợp việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế của Cục;

đ) Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công chức, người lao động thuộc Văn phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

e) Giúp Cục trưởng quản lý việc chấp hành thời gian làm việc và nội quy, quy chế của cơ quan;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Thủ trưởng đơn vị.

Tiêu chuẩn chức danh chánh văn phòng

Ở bất kỳ vị trí nào trong mỗi cơ quan hay tổ chức điều có những tiêu chuẩn nhất định để bổ nhiệm vào sao cho phù hợp nhất.

Tiêu chuẩn chức danh Chánh Văn phòng được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự như sau:

a) Có trình độ cử nhân luật trở lên;

b) Đang ở ngạch Chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

c) Có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người giữ vị trí chánh văn phòng là những người có trình độ từ cử nhân trở lên

Người giữ vị trí chánh văn phòng là những người có trình độ từ cử nhân trở lên

Đối với những công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền hoặc công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số thì không bắt buộc phải có tiêu chuẩn ngoại ngữ nêu trên;

đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Có năng lực nổi trội và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quy hoạch chức danh lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự hoặc trong quy hoạch chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự của đơn vị có số lượng việc lớn trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

Zalo