Đội ngũ tư vấn

Tìm văn phòng

Nguyễn Thị Hương Chuyên Viên Thuê Văn Phòng

Nguyễn Thị Hương

Học vấn: Đại học Thành Đô
Kinh nghiệm:
Từ năm 2017 – 2019: Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Liên Việt Hoàng Gia – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên trẻ triển vọng
Từ năm 2020 – 2021: Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS TNV – Chuyên viên tư vấn
Từ năm 1/2022 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn

luu van huu

Lưu Văn Hữu

Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Bất động sản – Đại học Kinh tế Quốc dân
Kinh nghiệm:
Từ năm 2012-2019: Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý BĐS EZ Việt Nam
Giải thưởng: Nhân viên xuất sắc năm 2016, Nhân viên xuất sắc năm 2017, Best seller năm 2018
Từ năm 2019 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Trưởng phòng Kinh doanh
Giải thưởng: Trưởng phòng xuất sắc năm 2021

ngo cong huan

Ngô Công Huân

Học vấn: Du học sinh Úc ngành Kinh tế
Kinh nghiệm:
Từ năm 2017 – 2019: Công ty Cổ phần Đầu tư N2K – Chuyên viên tư vấn
Từ năm 2019 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên trẻ triển vọng 2020

PHAM THI DIEN

Phạm Thị Diện

Kinh nghiệm:
Từ năm 2017 – 2020: Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Liên Việt Hoàng Gia – Trưởng nhóm
Giải thưởng: Best seller của năm 2019
Từ năm 2020 – 2021: Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS TNV – Trường phòng Kinh doanh
Giải thưởng: Best seller của năm 2021
Từ năm 2021 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn

ngo dinh minh nguyet 1

Ngô Đình Minh Nguyệt

Kinh nghiệm:
Từ năm 2015 – 2019: Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý BĐS EZ Việt Nam – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Best seller 2018
Từ năm 2019 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn

nong truong anh

Nông Trường Anh

Học vấn: Học viện Tài chính
Kinh nghiệm:
Từ năm 2011-2015: Công ty Giamin Việt Nam – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên trẻ triển vọng 2012
Từ năm 2016-2019: Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý BĐS EZ Việt Nam – Trưởng phòng Kinh doanh
Giải thưởng: Nhân viên tiêu biểu năm 2016, Nhân viên tiêu biểu năm 2018
Từ năm 2020 – 2022: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Giám đốc Kinh doanh
Giải thưởng: Lãnh đạo tài ba năm 2020, lãnh đạo tài ba năm 2021

vu truong duc

Vũ Trường Đức

Học vấn: Đại học Mở Hà Nội
Kinh nghiệm:
Từ năm 2017-2019: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Hợp Phát – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên trẻ triển vọng 2019
Từ năm 2020 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2021

vu thi hang

Vũ Thị Hằng

Kinh nghiệm:
Từ năm 2017 – 8/2020: Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Khôi Nguyên – Trưởng phòng Kinh doanh
Giải thưởng: Ngôi sao sáng năm 2019
Từ 9/2020 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên tiêu biểu năm 2021

nguyen thi nga

Nguyễn Thị Nga

Kinh nghiệm:
Từ năm 2017-2019: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư Hợp Phát – Trưởng nhóm
Từ năm 2020 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2020

nguyen thi thu hong

Nguyễn Thị Thu Hồng

Học vấn: Đại học Tài nguyên Môi trường
Kinh nghiệm:
Từ năm 2016-2019: Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý BĐS EZ Việt Nam – Nhân viên tư vấn
Giải thưởng: Nhân viên triển vọng năm 2017, Nhân viên có thành tích tốt năm 2018
Từ năm 2020 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Netland – Chuyên viên tư vấn

0903.235.325
zalo-icon
phone-icon